Antikorózna ochrana

EXCOR ZERUST Valeno

Rôzne typy prevedenia : plochá fólia, hadice, vrecia, sáčky, vrecia s bočnou záložkou, sáčky so zipsom, prírezy, zmršťovacia fólia, bublinková fólia, špeciálne pripravované 3-D obaly

Vlastnosti: Okrem antikoróznych vlastností sa tieto fólie pri výrobe môžu upravovať ďalšími prímesami pre zlepšenie UV stabilizácie, mechanických vlastností, transparentnosti, odolnosti voči horeniu alebo ESD ochrany.

Vlastnosti protikoróznej ochrany sú v súlade s požiadavkami normy TL 8135-0002, úroveň 3.VALENO ® zaisťuje protikoróznu ochranu v normálnych podmienkach po dobu minimálne 2 rokov.

Antikorózna ochrana