Vákuové formovanie

Termoformovanie je výrobná technológia, pri ktorej sa zahreje plastický materiál a pomocou podtlaku obalí formu. Po odformovaní sa výsledný produkt oreže do požadovaného tvaru.

Vyrába sa tak rada rôznych výrobkov počínajúc drobnými obalmi a končiac karosériami automobilov a pod.

Bežne spracovávané dosky a materiály sú s hrúbkou od 0,4 do 14 mm, a majú rozmery do 100 x 100 mm až do 800 x 1 500 mm, a to z materiálov hPS, ABS, PMMA, PVC, PC.

hPS...... húževnatý polystyrén

ABS...... akrylonitril-butadién-styrén

PMMA..... polymetylmetakrylát

PVC...... polyvinylchlorid

PC....... polykarbonát

Pneumatické (vákuové) tvarovanie je najrozšírenejší spôsob tvarovania dosiek. Touto technológiou je možné vyrobiť výrobky značných rozmerov až niekoľko m2.

Vákuové tvarovanie sa delí na dve základné skupiny:

Negatívne vákuové tvarovanie, kde je materiál vťahovaný do formy

Pozitívne vákuové tvarovanie, kde sa materiál tvaruje na pohyblivý tvárnik

Materiály vhodné na vákuové tvarovanie (.pdf)
Vákuové formovanie